Lukujärjestykset ja jaksot

Jaksojärjestelmässä lukujärjestys voi vaihtua useaan kertaan vuoden aikana.

Luokanohjaaja jakaa lukujärjestyksen ja kertoo, mihin ryhmiin lapsi kuuluu (a/b) (a/b/c/d).  1.-4.-luokkalaisten koulupäivien alku- ja loppumisajat pysyvät samoina koko kouluvuoden ajan. Aamuisin koulu alkaa lukujärjestyksen mukaan, eikä oppitunnin alusta saa myöhästyä.

NELIJAKSOT (3.-6. luokat) 

Nelijakoryhmissä (a/b/c/d) opetetaan 3. luokalla käsityö, kuvaamataito ja liikunta, 4. luokalla musiikki, käsityö ja liikunta, 5. luokalla fysiikka, kuvaamataito, käsityö ja liikunta ja 6. luokalla käsityö, liikunta, fysiikka ja ranskan teatteri- ja tietotekniikkakurssit. Näiden aineiden opetuksen osalta lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon.

VIISI JAKSOA (5.-6. luokat)

5.-6.-luokkalaiset saavat luokanohjaajalta uudet lukujärjestykset viisi kertaa vuoden aikana jakson vaihtuessa. 

Nelijaksot Viisi jaksoa
I /IV 12.8.2013 - 11.10.2013 I/V 12.8.2013-1.10.2013
II/IV 21.10.2013 - 21.12.2013 II/V 2.10.2013-27.11.2013
III/IV 7.1.2014 - 14.3.2014 III/V 28.11.2013 - 3.2.2014
IV/IV 17.3.2014 - 31.5.2014 IV/V 4.2.2014 - 2.4.2014
V/V 3.4.2014 - 31.5.2014

 

LUKUJÄRJESTYKSET 

(5. jakso 3.4.-31.5.2014)

5B

5C

6A

6B

6C


Tyhjä lukujärjestyspohja 5-6 luokkalaisille