Lukujärjestykset ja jaksot

Jaksojärjestelmässä lukujärjestys voi vaihtua useaan kertaan vuoden aikana.

Luokanohjaaja jakaa lukujärjestyksen ja kertoo, mihin ryhmiin lapsi kuuluu (a/b) (a/b/c/d).  1.-4.-luokkalaisten koulupäivien alku- ja loppumisajat pysyvät samoina koko kouluvuoden ajan. Aamuisin koulu alkaa lukujärjestyksen mukaan, eikä oppitunnin alusta saa myöhästyä.

NELIJAKSOT (3.-6. luokat) 

Nelijakoryhmissä (a/b/c/d) opetetaan 3. luokalla käsityö, kuvataide ja liikunta, 4. luokalla musiikki, käsityö ja liikunta, 5. luokalla fysiikka, kuvataide, käsityö ja liikunta ja 6. luokalla käsityö, liikunta, fysiikka ja ranskan teatteri- ja tietotekniikkakurssit. Näiden aineiden opetuksen osalta lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon.

VIISI JAKSOA (5.-6. luokat)

5.-6.-luokkalaiset saavat luokanohjaajalta uudet lukujärjestykset viisi kertaa vuoden aikana jakson vaihtuessa. 

Nelijaksot Viisi jaksoa
I /IV 11.8.2014 - 10.10.2014 I/V 11.8.2014 - 30.9.2014
II/IV 20.10.2014 - 20.12.2014 II/V 1.10.2014 - 26.11.2014
III/IV 7.1.2015 - 20.3.2015 III/V 27.11.2014 - 2.2.2015
IV/IV 23.3.2015 - 30.5.2015 IV/V 3.2.2015 - 2.4.2015
V/V 7.4.2015 - 30.5.2015

LUKUJÄRJESTYKSET 

(5. jakso 7.4.-30.5.2015)

5A

5B

5C

6A

6B

6C